Velkommen til Sunnhordland

I Sunnhordland er det godt å bu og leve! Her kan du ha utfordrande og spennande arbeid - og gjerne ei internasjonal karriere, samstundes som du bur i trygge omgjevnader. I tillegg slepp du rushtrafikk!

Sunnhordland har eit mangfald av jobbar å tilby deg, både innan det offentlege og det private. I tillegg kan du velja frå eit rikhaldig tilbod innan kultur, idrett og andre fritidsaktivitetar.

På desse sidene finn du blant anna ledige stillingar i Sunnhordland, hus til salskulturtilbod, informasjon om både barnehagar, grunnskular, kulturskularvidaregåande skular og Høgskolen Stord/Haugesund! I tillegg finn du også bedriftsoversyn for Sunnhordland.

Det er godt å bu i Sunnhordland, seier Silvia Tofte. Her kan du lese om kvifor ho seier nett det!

Velkommen til å bu i Sunnhordland og til kommunane AustevollBømloEtneFitjar,KvinnheradStordSveio og Tysnes!

FB logo liten

 

 

Bilder til nettside4.jpg

Kulturkalender

Det skjer noko i Sunnhordland til ei kvar tid. Og til ein kvar smak.
Her ser du kulturkalenderen for Sunnhordland!